Pápá, maminko?

První odloučení od dítěte bývají nepříjemná. Nemusí to tak ale být, když znáte zákonitosti loučení odpovídající věku. Zde najdete, čeho se držet od narození do tří let dítěte.

0 – 6 měsíců
Co prožívá vaše dítě

Mladí rodiče to neradi slyší, ale je to takhle: V prvních měsících života miminka ještě nejsou na své nejbližší příliš fixována. Pokud jsou naplněny jejich základní potřeby (pocit sytosti, suchá plínka, teplá náruč, atd.), bývá jim dobře u kohokoliv, kdo je na ně hodný – u prarodičů, u sousedky, se starším sourozencem.
Jak můžete dítě připravit na odloučení
V tomto věku ještě není třeba žádných opatření. Má poprvé hlídat babička? Nebo placená chůva? V každém případě by mělo jít o osobu, kterou dobře znáte vy a – v mezích svých možností – také miminko. A především by mělo jít o někoho, kdo umí s miminky zacházet, vnímá dobře jejich potřeby a umí na ně reagovat.
Co pomáhá překonat případný stesk
Stesk v pravém slova smyslu zatím ještě nepřipadá v úvahu. Miminko je spokojené, pokud je u něho osoba vnímající a naplňující jeho potřeby, která ho včas pochová, přebalí, nakrmí či zazpívá pěknou ukolébavku.

6 – 18 měsíců
Co prožívá vaše dítě

Bez maminky a tatínka, resp. bez hlavní pečující osoby, to už jde nyní jen těžko. Psychologové hovoří o fázi tzv. separační úzkosti (v průměru začíná okolo osmého měsíce věku). U různých dětí trvá různě dlouho a v některých případech může být velmi vyčerpávající, protože děti někdy skutečně nesnesou jinou hlídací osobu bez pláče a „vyvádění“. Je proto naprosto nutné, aby ji alespoň předem znaly.
Jak můžete dítě připravit na odloučení
Čím bližší náhradní osoba je, tím lépe. Osvědčují se například babičky, které bydlí nablízku a s dítětem jsou často v kontaktu. Pokud jde o dítěti méně známou osobu, měla by vždy přijít s dostatečným předstihem, aby ještě delší čas pobylo dítě i s ní a s rodiči pohromadě. A pokud by náhodou dítě již v tomto věku mělo být o samotě delší čas, např. z důvodu zahájení institucionálního hlídání, je nezbytně nutná několikatýdenní zvykací fáze. Pokud děti dávají najevo odpor z odloučení, měli by to rodiče v tomto věku pokud možno respektovat.
Co pomáhá překonat případný stesk
Jde o delikátní problém. V této senzitivní fázi snášejí děti odloučení od nejbližší osoby obvykle těžko. Děti silně protestující by totiž při násilném odloučení od nejbližší osoby mohly být až traumatizovány. Pokud k odloučení přesto musí dojít, dítě se obvykle nechá ovlivnit „řečí těla“ matky. Jakákoliv její nejistota či váhání se na dítě přenáší a nedělá mu dobře. Musíte-li odejít, rozlučte se citlivě a poctivě, ale rychle. Též můžete vyzkoušet nejrůznější manévry na odvedení pozornosti dítěte na něco jiného, zkusit zavádět rituály a pod.

18 – 36 měsíců
Co prožívá vaše dítě
V rámci svého normálního vývoje se dítě více a více těší ze své samostatnosti. Proto, je-li vše v pořádku, samo vítá občasná odloučení od maminky a využívá jich k vlastním „průzkumům“ a exploracím. Avšak pozor! Jde opravdu jen o první pokusy nezávislosti, které by se měly opírat o pravidelnost a jistou možnost včasných návratů k mamince do bezpečí. Malé domluvy jsou už ale rozhodně možné. Dítě rozumí, když maminka např. řekne: „Jdu jen do sklepa pro prádlo, hned jsem zase u tebe.“
Jak můžete dítě připravit na odloučení
Otevřenost je nejlepší příprava. Nehrajte s dítětem žádné „hry“, neslibujte, co nemůžete splnit. Musíte-li od dítěte odejít, včas ho na situaci připravte. Již den předem třeba můžete říci: „Zítra musím odjet. Ale než se vyspinkáš a spapáš večeři, budu opět u tebe. Bude tě hlídat babička.“ A pokud má dítě rádo hraní, proč mu situaci s loučením i opětovným setkáním nepřehrát s pomocí oblíbené loutky? A proč mu pro dobu své nepřítomnosti nedat nějaký vhodný talisman, za úkol pohlídat mámě medvídka apod.?
Co pomáhá překonat případný stesk
Vytratit se potají někdy láká. Je to pohodlné a rychlejší. Ale nemůžeme to příliš doporučit. Dvou až tříleté dítě už se nedá jen tak obalamutit. Přínosnější jsou pro něj jasná, krátká, ale vroucí a pravdivá loučení: Objetí, pusinka, zamávání a slib, kdy budete zase zpět. Mezi druhým a třetím rokem už bývá jedno, ponecháváte-li takto dítě doma s chůvou, nebo v mateřské školce s ostatními dětmi.