Ztrácíte rovnováhu? Kdeže!

Ženská páteř je ohromný „vynález“: je ohebná a přizpůsobivá. To velmi pomáhá také v těhotenství.

Spolu s bříškem roste i údiv: centimetr po centimetru je bříško větší a větší, vysouvá se dopředu – a člověk se přesto nepřevrhne! Do konce těhotenství hmotnost ženského těla naroste o více než 30 procent – to odpovídá zhruba váze jedné plné přepravky minerálky.
Abychom v těhotenství udržely rovnováhu, má pro nás příroda něco důmyslného. Typické esovité zakřivení páteře je u žen vyvinuto silněji než u mužů. Díky tomu se mohou ženy snáze a více prohnout v kříži (hyperlordóza) a díky tomu mohou také přesunout těžiště těla směrem dozadu. Toto držení těla je usnadněno také tím, že poslední tři bederní obratle žen jsou více vychýleny směrem ven, a to vede k výraznému zakřivení páteře. U mužů jsou v oblasti bederních obratlů vychýleny jen poslední dva obratle. Kromě toho jsou u žen tři místo dvou posledních bederních obratlů do sebe vzájemně více zaklesnuty, proto jsou také stabilnější. Páteř žen je navíc pružnější díky větším mezerám mezi jednotlivými klouby obratlů.
Vědci vycházejí z toho, že ohebná páteř je důsledkem evolučního přizpůsobení se vzpřímené chůzi. Bez ní by bylo těhotenství pro člověka bezmála nesnesitelnou zátěží. A také zátěží životu nebezpečnou. Vyhledávání potravy a útěk před divokými zvířaty by byli s tímto statickým problémem nemožné.
I když ženská páteř těhotenství dobře snáší, svaly i vazy přece jen dostávají pěkně zabrat. Následkem jsou někdy dost obtěžující bolesti zad. Zde jsou tři tipy, jak alespoň trochu předejít této bolesti:
– Při zvedání (a to i v případě ne příliš těžkých předmětů jako např. nákupních tašek) jděte vždy do kolen, záda mějte rovná a vystrčte zadeček. Až potom napněte nohy.
– Při vstávání z postele nebo pohovky se vyvarujete mechanizmu zavíracího nože. Raději se přetočte na bok, nohy položte na podlahu, a teprve pak pomocí rukou zvedněte horní část těla.
– Při čištění zubů se nenaklánějte příliš hluboko nad umyvadlo. Čím rovněji budete stát, tím méně bude namáhána páteř. Kdo má dojem, že tímto způsobem kolem sebe hodně nacáká, ať se druhou rukou opře o okraj umyvadla.