EPI3 – Homeopatie je v lékařské praxi přínosná

Název EPI3 vám možná nic neřekne, ale ve skutečnosti je tak označena jedna z největších epidemiologických studií hodnotících přínos homeopatie ve všeobecném lékařství ve Francii. Popisuje a porovnává celkem 8 559 pacientů, vybraných 825 praktickými lékaři podle druhu poskytované péče – alopatie (“klasické” medicíny), homeopatie nebo smíšeného přístupu.

Program EPI3 se realizoval ve Francii mezi lety 2006 a 2012 na popud Laboratoires Boiron a byl koordinován nezávislou kanceláří LASER vedenou profesorem Lucienem Abenhaïmem, bývalým předsedou vládního Výboru pro zdravotnictví. Supervizi prováděla vědecká komise pod vedením profesora Bernarda Bégauda.

Výzkumný projekt bezprecedentního rozsahu byl zahájen v roce 2005 a ve skutečnosti zahrnoval pět let práce. Jeden rok si vyžádala příprava protokolu, rok a půl nábor účastníků studie, rok sběr dat od lékařů a pacientů a další rok probíhala analýza dat. První publikace byla otištěna v roce 2011, poslední v roce 2016.

Spouštěcím faktorem programu EPI3 bylo jednak snížení částky, kterou se podílely zdravotní pojišťovny ve Francii na úhradě za léky v roce 2003, ale také některé útoky proti homeopatii. Samotná myšlenka se zrodila z diskusí mezi představiteli Laboratoires Boiron a vrcholnými zdravotnickými orgány. Cílem bylo nejen zhodnotit postavení homeopatie ve všeobecném lékařství ve Francii a její význam pro veřejné zdravotnictví, ale také popsat a porovnat pacienty podle toho, jaké metody byly při jejich léčbě použity.

Výsledky studie EPI3 ukazují, že pacienti, kteří si vybrali lékaře s takzvanou „smíšenou“ praxí, mají sociodemografické charakteristiky, kvalitu života a patologie velmi podobné jako klientela alopatických praktických lékařů.

Klientela homeopatických lékařů se obvykle nachází v lepším fyzickém zdraví, ale častěji vykazuje psychickou nepohodu. Výrazněji hodnotí vlastní podíl na léčebném procesu a má obecně holističtější přístup ke svému zdraví. Souhrnně lze konstatovat klíčový fakt, že klinický vývoj pacientů v péči lékařů předepisujících homeopatické léky je podobný ostatním pacientům, ovšem s minimálním využíváním klasických léků, které mohou mít vedlejší účinky.

(PR text)