Jóga s angličtinou pro nejmenší

Vzdělávání založené na respektu a důvěře je v současné době velmi vyhledávané. A to právě realizuje Tereza Dědková se svým projektem Little Bubbles, ve kterém vyučuje jógu v kombinaci s angličtinou hravou formou. Inspiraci čerpá z pobytu v Anglii a Švédsku, kde studovala a pracovala.

Už od nejnižšího věku chtějí rodiče pro své děti vzdělávání založené na respektu, důvěře a vzájemné toleranci. Tereza přišla s výjimečným projektem mimoškolního vzdělávání pro nejmenší, který tohle vše zahrnuje. Výuku angličtiny pro děti spojila s pohybem tak, aby proces dozvídání se nového probíhal přirozeně a bez drilu. „Mým dlouhodobým cílem je rozšířit stávající nabídky školního systému o nový směr. Mám ověřené, že výuka může probíhat individuálně a intuitivně s ohledem na zájmy a potřeby dětí i jejich rodičů,“ vysvětluje Tereza, zakladatelka Little Bubbles.
Jde o zájmové aktivity pro děti s originálním konceptem a metodikou založené na osobních zkušenostech zakladatelky. „Během roku provázíme děti kurzy zdravého cvičení kombinovaného s angličtinou a mindfulness. Každá hodina je spojená s příběhem. Tím nás provázejí ručně ušité originální postavičky. K nim jsme vytvořili anglické básničky, které jsou chytlavé a krásně se propojují s pohybem. Lekce jsou promyšlené a poskládané přirozeně a nenásilně,“ vysvětluje Tereza.
Při hodinách se děti zapojují a opakují anglické básničky a písničky, které sedí na jednotlivé jógové sestavy. Lektoři v „Bublinkách“ jsou pečlivě vybíráni a proškoleni. Jsou rovnocennými členy týmu a v častém kontaktu s Terezou i mezi sebou. Vzájemně se podporují a společně obohacují metodiku a náplň lekcí o nové postřehy.
Tereza spolupracuje i s dalšími odborníky, kteří dohlížejí na kvalitu a bezpečnost. Jedním z nich je Ivana Málková. Uznávaná pedagožka, která v roce 1991 vytvořila jedinečný projekt soukromé základní školy rodinného typu (Škola Hrou), kde působila jako učitelka, majitelka a ředitelka. O Tereze říká: „Terezu znám několik let a se zájmem sleduji její životní cestu. Mladá žena, která s otevřeným srdcem a úsměvem na tváři tvoří to, co ji baví. Zajímalo mne, jaká je v roli lektorky. Uvítala mne mezi dětmi, které mne okamžitě přijaly mezi sebe. Vidět ji, jak přirozeně podpořila vznik atmosféry přijetí pro novou dívenku a se zájmem a respektem naslouchala kloučkovi, který přišel s mrzutou náladou, bylo hladivé a uklidňující. Během setkání jsme vystřídaly mnoho aktivit. Hráli jsme si, cvičili, štěbetali anglicky, povídaly, odpočívali, objevovali, a to jak samostatně, tak ve dvojicích či společně. Vedení lekcí Terezou je laskavé, všímavé, tvořivé, inspirativní a ještě stále v naší společnosti spíše vzácné než samozřejmé.“
Nejlepší referencí jsou v tomto případě samotné děti:

„Dnes mi syn vyčetl, že jdeme na lekci pozdě. Děkuji za to, jak děti vedete a inspirujete,“ říká k Bublinkám maminka čtyřletého Vašíka. „Vaše techniky mindfulness máme vyvěšené na ledničce. Když řešíme složitou situaci, vracíme se k nim. Navíc je nepoužívají jen děti, ale obohacujeme se i my, dospělí.“
maminka Kubíka (6 let) a Klárky (8 let)

Výuka angličtiny je členěna podle věkových kategorií. Kurzy mini Bubbles pro děti od dvou let probíhají formou pohybových her, zážitků, pozitivní motivace a s velkým respektem k vývojovým možnostem dětského těla. Jsou určeny pro děti, pro které je těžké na hodinách zůstávat samotné, a tak mohou cvičit pohromadě s rodiči. Největší skupinou jsou Little Bubbles, kurzy pro děti od tří do šesti let. Děti se stávají součástí příběhu, který je cvičením provází. Podněcují svoji kreativitu a fantazii. Originální postavičky s anglickými básničkami učí děti zdravému pohybu s aktivním zapojením angličtiny.
Další kurzy jsou rozdělené na School Bubbles pro děti od šesti do devíti let a Tween Bubbles pro děti od devíti do dvanácti let.
Všechny kurzy jsou pololetní a přihlásit se zájemci mohou na webových stránkách www.littlebubbles.cz