2023: Dárky Národní galerie

Milovníci umění by měli opravdu hodně zbystřit. V letošním roce pro ně Národní galerie v Praze připravila tři nádherné výstavy, které by si rozhodně neměli ujít.

Josef Mánes, člověk, umělec, legenda
Hned od počátku dubna až do 16. července budou prostory Valdštejnské jízdárny hostit velkou soubornou výstavu Josefa Mánesa. Jeho dílo a osobnost jsme měli možnost v takovém rozsahu vidět naposledy před padesáti lety. A jednou z významných částí této výstavy kromě představení neuvěřitelně rozsáhlé malířovy tvorby bude i kapitola pod názvem Život po životě – Člověk versus legenda. Ta zmapovala vliv umělcovy tvorby na české prostředí. Téměř ihned po své smrti se Josef Mánes stává ikonou „generace Národního divadla“, aby se koncem devatenáctého století zaštítil jeho jménem umělecký spolek výtvarníků. Ve dvacátém století se pak „mánesovský mýtus“ proměňuje od národoveckého pojetí až k ideologizaci umělce v rámci socialistického realismu.

Akvarel mezi Prahou a Vídní
Od 22. záři až do konce prvního týdne následujícího roku představí Národní galerie v prostorách Veletržního paláce ze svých sbírek akvarely nejen českých umělců, ale také reprezentativní příklady rakouských akvarelistů té doby – Rudolfa von Alta a jeho bratra Franze, Thomase Endera a dalších. Akvarel v devatenáctém století prožíval neuvěřitelný rozmach a stal se kromě jiného i velmi důležitou součástí měšťanské a šlechtické výtvarné kultury. Vynikající akvarelisté i amatéři tehdy vytvářeli veduty, krajiny, zachycovali architekturu šlechtických sídel i měst. Akvarely jsou také důležitým pramenem přesně popisujícím vybavení interiérů, ale akvarelisté se nevyhýbali ani drobným portrétům.

Petr Brandl – Příběh bohéma
Po Josefu Mánesovi bude od 20. října 2023 až do 11. února 2024 Valdštejnská jízdárna patřit dalšímu velikánovi českého výtvarného umění. Od narození Petra Brandla v letošním roce uplyne už 355 let, a ačkoliv je jeho dílo poměrně dobře zmapované, na výstavě budou vystavena i nově objevená díla. Milovníci umění si tak na jednom místě budou moci vychutnat kromě jeho monumentálních děl, která byla pro účely výstavy restaurována, také bravurní zvládnutí malířského řemesla na portrétech i menších malbách. Ne náhodou je jeho tvorba a technika často srovnávána s tvorbou Rembrandtovou.
Neméně významnou částí výstavy bude téměř dopodrobna zmapovaný i jeho soukromý život – bohémský život malíře, neustálé boje o výživné na dvě dcery a syna s manželkou Františkou Helenou či jeho celoživotní dluhy. Velké problémy měl s objednavateli děl, protože často nedodržoval uzavřené smlouvy. Nakonec Brandl umírá v Kutné Hoře téměř bez prostředků, přestože byl snad nejlépe placeným malířem své doby.

Na obr.: Petr Brandl – Josef Egyptský se dává poznat svým bratřím. Obraz je nyní v péči restaurátorů a náklady na jeho opravu prý dosáhnou úctyhodné částky milion korun