3krát umění

Umění v Národní galerii
Národní galerie v Praze nepořádá jen monumentální průřezové výstavy umělců, ale soustavně se věnuje i přípravě menších, ale o to zajímavějších akcí.
Kupříkladu sbírka grafiky a kresby tento rok představí celkem 13 komorních výstavních projektů, které budou probíhat v grafických kabinetech ve Veletržním a Schwarzenberském paláci. Ve Veletržním paláci je od února otevřena výstava Smrtelné hříchy Jamese Ensora (22. 2. – 15. 5. 2022, kurátor Petr Šámal), prezentující dílo belgického malíře, který se díky odmítání konvencí či využívání estetiky ošklivosti stal přímým předchůdcem expresionismu. Dále výstava Živly Mikoláše Alše (22. 2. – 15. 5. 2022, kurátorka Markéta Dlábková), představující výjimečnou realizaci cyklu Živly, jejichž originalita a invenčnost, se kterou Aleš variuje zažité ikonografické motivy, je řadí k mistrovským dílům Sbírky grafiky a kresby NGP. Schwarzenberský palác od února hostí výstavu Miracula mundi – Divy starověkého světa v grafice 16. a 17. století (22. 2. – 22. 5. 2022, kurátorka Petra Zelenková), která představuje grafické série tematizující legendární divy světa od autorů Maartena van Heemskerck, Maartena de Vos a Antonia Tempesty, ale i další související díla.
Národní galerie, Veletržní a Schwarzenberský palác, Praha

Umění v Topičově salonu
Epib Serafedino – Joie de Vivre
Rozhodně si nenechte ujít výstavu věnovanou obrazům francouzského malíře Epiba Serafedina. Umělec původem ze Skopje (téměř padesát let žije a tvoří v Paříži), vás uchvátí svou střízlivou barevností, ale přesto nevtíravě okázalou, stejně jako neotřelou lyrikou. Jeho doslova životem překypující obrazy dokážou probudit vaši fantazii.
Výstavu tohoto mezinárodně uznávaného malíře exkluzivně pro Prahu až do konce dubna 2022 připravila společnost Shania, a.s., která se již dlouhé roky věnuje mapování, propagaci a prodeji kvalitního světového umění.
Topičův salon, Národní třída 1010/9, Praha 1

Umění v Galerii hlavního města Prahy
Společnost Jindřicha Chalupeckého ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy představuje od 16. března do 19. června 2022 výstavu věnovanou dílu a životnímu odkazu uměleckého kritika, který ovlivnil české umění jako nikdo jiný. Jindřich Chalupecký (1910-1990) začal psát v době mezi dvěma světovými válkami, kdy byl novinkou surrealismus, a žil tak dlouho, aby stačil referovat o postmodernismu provázejícím konec 20. století. Jeho kritický záběr zahrnoval dění na české i mezinárodní scéně a jeho vliv je (nejen) na místní kulturní scéně možné vysledovat i dnes. Na výstavě se setkají díla více než šedesáti umělců a umělkyň několika generací, jejichž tvorbu Chalupecký přímo i nepřímo ovlivnil.
Galerie hl. m. Prahy – Městská knihovna, 2. patro, Mariánské náměstí 98/1, Praha 1