Národní galerie: Když Češi objevili Bretaň

Tak jako se pro mnohé umělce stala výtvarnou Mekkou Paříž, a druzí objevovali kouzlo čarokrásné Provence s její neopakovatelnou světelnou malebností, jiným učarovala drsná, ale romantická krajina Bretaně.

Už od poloviny 19. století se stala Bretaň významným uměleckým centrem. Do toho nejzápadnějšího koutu Francie se počali sjíždět malíři z celého světa. Pro umělecký svět byli jedněmi z prvních propagátorů krás Bretaně Paul Gauguin nebo Paul Sérusier. Z Američanů stojí za upozornění Henry Mosler.
Ale Bretaň objevili i čeští malíři. Dnes již známá jména jakými jsou Soběslav Pinkas, Jaroslav Čermák (ten se dokonce na čas v Roscoffu usadil), Antonín Chittussi, Alfons Mucha, Josef Čapek, František Kupka, Toyen, Jan Zrzavý… ti všichni ve svých dílech oslavovali tento podivuhodný kout Francie. Zájem o Bretaň byl mezi českými malíři tak veliký, že hned po Paříži se stala nejvýznamnějším místem pro jejich tvorbu, ve které navazovali na tzv. pontavenskou školu.

Výstavu Bonjour, monsieur Gauguin připravila Národní galerie v prostorech paláce Kinských v Praze na Staroměstském náměstí a bude ke zhlédnutí až do poloviny března 2019.
www.ngprague.cz

Obraz: Václav Brožík, Děti v lese, 1891, Galerie Kodl