Třikrát z nakladatelství Paseka a gratulujeme k výročí!

Je až neuvěřitelné, že v nakladatelství Paseka vycházejí kvalitní knihy již třicet let. Když 9. prosince 1989 Ladislav Horáček založil nakladatelství, začal vydávat knihy, které jeho samotného zajímaly a bavily. Po jeho smrti v roce 2015 převzala nakladatelství dcera Anna Rezková Horáčková. Musela se vyrovnávat s hlasy, které tvrdily, že Paseka už nebude jako dřív nebo že nakladatelství dokonce zanikne. Přesto si Paseka ponechala nezávislý duch a stále zůstává jedním z nejúspěšnějších nakladatelství, o čemž svědčí množství literárních cen udělených Magnesií Literou.

To je metro, čéče!
Metro je v pravém slova smyslu podzemní svět, který žije svým vlastním životem. To je metro je první knihou pro děti o pražském metru a představuje je jako úžasnou stavbu i skvělý dopravní prostředek.
Jak vypadaly všechny soupravy metra, kolik kilometrů má která trasa, jak dlouhé jsou nástupiště, jakou rychlostí jezdí eskalátory, jak se čistí tunely. Průvodci metrem jsou Karel Kroupa a jeho svérázný dědeček, který pracuje v metru celý život a oslovuje vnuka titulním čéče. Kniha je výjimečná nejen díky lehkosti, s níž dokáže přiblížit mnohdy složité technologie, ale i svou vizuální poetikou. Metro je úžasně místo a skvělá příležitost pro ilustrátora, přiznávají autorka Milada Rezková a ilustrátoři Jan Šrámek a Veronika Vlková.

Pastýřka
Autorka Janet White celý život pracuje jako farmářka. Nejprve obrážela farmy ve Walesu a ve Skotsku, kde se učila pomáhat ovcím při porodu, jak kastrovat berany, cvičit ovčácké psy. Ve stříhání ovcí – tehdy ještě ručně, nůžkami – brzy předstihla mnohé zkušené střihače. V roce 1956, to jí bylo 24 let, odjela na Nový Zéland, kde si pronajala malý ostrov Aroa, na kterém chovala stádo čítající několik stovek ovcí.
Vypráví také o tom, jak se vrátila do Anglie a začínala znovu úplně od začátku, a to dokonce dvakrát. Pokaždé se jí podařilo neuvěřitelně tvrdou prací a díky své umanutosti a houževnatosti vybudovat úspěšné hospodářství a dnes i ekologicky chráněnou a ceněnou oblast.

Podivná doba
První české vydání rozhovorů Václava Havla se známým polským novinářem Adamem Michnikem není jen splacením velkého dluhu a historickým dokumentem. Nejsou to do sebe zahleděné rozhovory, oba zasazují téma do středoevropských nebo evropských souvislostí, porovnávají českou a polskou zkušenost. Havel s Michnikem sice byli přátelé, ale zároveň se polský novinář nebojí nesouhlasit a pokládat kritické otázky. Není to klasický novinářský rozhovor, ale spíše dialog dvou osobností. A navíc dialog velmi osobní a tím pádem i otevřenější a upřímný.