Po nanorouškách přichází z Liberce léčivá nanonáplast i nanorespirátor

Marcela Munzarová z Liberce ohromila v loňském roce celý svět, když vymyslela speciální nanofiltr, který dokáže zachytit viry – tedy i koronavirus a jeho mutace. Její speciální nanofiltr s názvem Anti Microbe Web R otestovala i uznávaná americká laboratoř Nelson Labs a ve své certifikaci potvrdila jeho záchyt virů: vyšší než 99,9%.

Znamená to tedy, že tento lapač koronaviru má stoprocentní záchyt. Z tohoto jedinečného filtru se dnes šijí české nanoroušky, které splňují všechny zdravotnické normy a požadavky. A jsou na rozdíl od čínského dovozu opravdu účinné a věrohodné nejen v tom hlavním, v záchytu virů, ale například i v biologické čistotě použitého materiálu. Marcela Munzarová vyvíjela tento unikát skoro dva roky – a pandemie koronaviru její úsilí v mnohém urychlila. Ovšem nutno říct, že původně se věnovala jinému zdravotnickému materiálu.

Léčivá pavučinka ChitoFib Patch
Tím materiálem jsou kryty ran z nanovláken, tzv. nanonáplasti, velké i malé zdravotnické „peče“, které jsou vhodné na popáleniny, velké chirurgické rány po operacích či po rozsáhlých úrazech. Technologie výroby je, řekněme nadneseně, v základu podobná jak pro nanofiltr do roušek tak i pro nanonáplasti. Ty budou pro běžné spotřebitele uvedeny na trh v březnu příštího roku. Zdravotní náplast na rány a poranění, registrovaná pod obchodním názvem ChitoFib Patch, obsahuje polštářek s nanovlákennou vrstvou z chitosanu. Ta je jako lešení, po kterém rostou nové kožní buňky. Nanovlákna z gelujících biopolymerů přináší v hojení ran novou, vyšší úroveň péče a hlavně zvýšení a zrychlení hojení. Struktura nanovláken také účinně zamezuje průniku mikroorganismů do narušené pokožky u otevřených ran a posiluje kvalitu hojení bez komplikací.

Cena za kvalitu
Za tuto skvělou novinku získala Marcela Munzarová z libereckého Nano Medical letos v lednu mezinárodní cenu kvality Quality Innovation Award.
„Úspěch našich inovačních aplikací mě velice potěšil,“ připouští M. Munzarová, která má na svém kontě spoluautorství mnoha patentů a užitných vzorů. Participovala na desítkách projektů a řešení: např. Biokompatibilní nanovlákenné konstrukty vytvářející nové lékové formy, Bioinspirativní nanokompozitní struktury pro obnovu kostní tkáně, Nanomateriály pro biomedicínu druhé generace či Aplikovaný výzkum nové generace ochranných masek s nanofiltry.
„Během tří let se s novinkou v konečné podobě setkají občané, kterým bude vylepšovat život. Svět nanotechnologií a nanovýrobků v blízké budoucnosti ještě intenzivněji zasáhne do našich životů – a naše výrobky, z Nano Medical, jen v tom nejlepším slova smyslu!“
Cesty průkopníků k nový řešením jsou vždy velmi těžké a složité a i tady platí, že kvalita nevznikne za den. „Mohu z vlastní zkušenosti potvrdit, že schvalovací procesy, hlavně u zdravotnických prostředků, jsou často složitější než vývoj novinky samotné. Ale je to tak dobře, vše se musí ověřit a vyzkoušet. Medicínské typy náplastí s nanovlákennou vrstvou uvedeme na trh ještě letos, ovšem až v jarní sezóně 2022 by měly být dostupné v lékárnách po celé ČR a SR i pro občany,“ odhaduje autorka.
Kromě náplastí a plastrů chystá M. Munzarová již v letošním dubnu kvalitní nanorespirátory, jejichž velikou výhodou je vedle účinnosti i skvělá prodyšnost. V brzké budoucnosti uvede i další nanoaplikace pro kosmetiku – např. čisticí a pečující masky z nanomateriálů s chitosanem, aplikace pro potravinářství i k filtraci v průmyslu. „Život s nanotechnologiemi mi přináší možnost tvořit nové materiály a produkty, participovat na tvorbě strategií a potkávat chytré a inspirativní lidi. Vyžaduje to hodně energie a vysoké pracovní nasazení. Ale byla to moje volba,“ usmívá se Nano Lady, Marcela Munzarová. Tak přezdívají jediné ženě v českém nanoprůmyslu tuzemští i zahraniční kolegové z oboru.