Festival o těhotenství, porodu a rodičovství

Festival o těhotenství, porodu a rodičovství právě začíná! Proběhne ve dnech 15.-21. května v MediaKlubu Spálená, Spálená 8 v Praze.

České zdravotnictví se rádo chlubí svými úspěchy v oblasti porodnictví a neonatologie, zejména jednou z nejnižších úmrtností novorozenců. O čem se ale mluví podstatně méně, je (ne)svoboda matek v porodnicích, množství rutinních, ale často zbytečných invazivních lékařských zákroků a separace dítěte, či nemožnost rodit v porodním domě či doma se zajištěnou péčí, za což leží odpovědnost výhradně na státu. Země, které nabízejí daleko pestřejší systém péče během porodu, přitom mají statistické výsledky srovnatelné, některé dokonce i lepší, například severské státy.

Doba indukční
„Ženy si mohou vybrat libovolnou porodnici, ale až na výjimky si nemohou vybrat konkrétní zdravotníky. Možnost porodu mimo zdravotnická zařízení je omezena pouze na porod bez kvalifikovaných poskytovatelů péče. Stát totiž takovou péči zatím odmítá zajišťovat. Neumožnil ani vznik porodních domů či porodních center, ani nepodporuje praxe samostatných porodních asistentek, které by mohly doprovázet klientky kamkoliv,“ vyjmenovává Petra Sovová, předsedkyně sdružení Hnutí za aktivní mateřství. „Většina žen má přitom zájem o péči porodní asistentky i při porodu v porodnici. Porodní asistentky mohou podpořit přirozený proces porodu a zbytečně do něj nezasahují. Letošním tématem Světového týdne respektu k porodu je problematika přenášení. Podle svědectví mnohých žen je mezi lékaři velmi časté vyvolávat neboli indukovat porod, sotva se přiblíží k hranici 40 týdnů. Běžně se přitom uvádí, že normální porod může nastat kdykoliv mezi ukončeným 37. a 42. týdnem těhotenství, z toho vyplývají i mnohá zahraniční doporučení, například britská NICE.
Na to vše chce opět upozornit Festival o těhotenství, porodu a rodičovství, který letos už podvanácté u příležitosti Světového týdne respektu k porodu pořádá Hnutí za aktivní mateřství. Letošním ústředním tématem je právě problematika přenášení, vyjádřená heslem 40 TÝDNŮ? KAŽDÝ POROD MÁ SVŮJ PRAVÝ ČAS.
Návštěvnice a návštěvníci festivalu se mohou těšit na přednášky a workshopy více než čtyřiceti osobností, které kromě porodu samotného zahrnou řadu souvisejících témat jako je zdravá výživa, homeopatie, bonding, sexualita, harmonické partnerství, dilemata týkající se výchovy, očkování, různých přístupů ke vzdělávání ve školkách a základních školách a mnohá další. Součástí festivalu bude tradičně tematický obchůdek a knihkupectví a také dětský koutek s možností hlídání dětí.

Celý program festivalu naleznete na www.respektkporodu.cz

Světový týden respektu k porodu nabízí kromě pražského festivalu v České republice další desítky akcí: www.svetovytydenrespektukporodu.cz