Předplatné v ČR a SR

 

Předplatné je výhodné a navíc s dárkem!

Objednávky a evidenci předplatného zajišťuje:

Postservis, oddělení předplatného, Poděbradská 39, 190 00 Praha 9

Časopis vychází 10x ročně, čísla 1-2 a 7-8 jsou dvojčísla. Předplatné si můžete objednat za 320,- Kč na bezplatné telefonní infolince 800 300 302

anebo na www.postabo.cz

případně e-mailem: postabo.prstc@cpost.cz

 

Předplatné na Slovensku:

Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., odd. inej formy predaja

Vajnorská 137, P.O. Box 183, 830 00 Bratislava 3

Tel.: 00421 444 58 821, 00421 444 58 816, 00421 444 42 773

e-mail: predplatne@abompkapa.sk