Rodit znamená dýchat!

Když neudělá žena naprosto nic, i tak se její tělo na porod připravuje. Je však nespočet aspektů a zdánlivých detailů, které se na zdárném porodu podílejí. „Repertoár“ sahá od vytvoření té nejlepší duševní pohody doma až po vyhledání dobrého předporodního kurzu. Zde jsou informace o dýchání, které nesporně v repertoáru vede!

Dýchání = síla. Na dýchání záleží vždy – v těhotenství ale ještě víc. Nádechem a výdechem pohupujete miminko v bříšku, především ale díky němu lépe zvládnete porodní kontrakce a nakonec i vytlačíte dítě na svět.
Dýchání si tělo řídí samo. Když nás právě nezužuje stres nebo nemoc, dýchání je automatický proces. Přesto ho můžeme různými technikami příznivě kontrolovat a ovlivňovat svou vůlí a ke svému prospěchu. (Pomyslete si jen například na jógu.)
Základní pravidla pro správné dýchání znějí: „Dýchat nosem, nikoliv ústy“ a „Dýchat pomaleji a hlouběji, přičemž nádech a výdech by měly trvat zhruba stejně dlouho, možná výdech trochu déle, ale to už se blížíme k některým relaxačním technikám.“
Při nádechu vstupuje do našeho těla blahodárný kyslík a vyživuje buňky, uklidňuje nervy, urychluje metabolismus a normalizuje krevní tlak. Při výdechu se zbavujeme odpadních produktů, především oxidu uhličitého.
O tom, nakolik je důležité s dechem vědomě pracovat při porodu, se vedou spory. Zastánci přirozených porodů doporučují podporovat celkovou intuici, která ženám spontánně napoví, kdy a jak během kontrakcí dýchat. Příkazy porodnického personálu, které mají rodičku přímo navádět, kdy dýchat a kdy dech zadržet, bývají naopak někdy kontraproduktivní.
V každém případě stojí za to mít povědomí o možnosti dechových praktik při porodu a během těhotenství se dechem zabývat.
Naše tipy:
Kupte si bublifuk. Kromě toho, že vám vykouzlí úsměv na tváři, při tvorbě bublin budete automaticky procvičovat správný výdech. Při nádechu se snažte dýchat do břicha, a nikoliv do hrudi. Pomůže vám, když si představíte, že chcete vydechnout nohama, a nikoliv hlavou. Dýchání se uvolní, když povolíte břišní svaly a nebudete zadržovat dech.
Koncentrujte se na svůj dech ve chvílích stresu. Ať už jde o návštěvu u zubaře nebo o dohady se šéfem v práci, pamatujte na to, že stres často nevědomky vede k povrchnímu dýchání, přestože právě potřebujeme pravý opak. Považujte koncentrování na dech za svou obrannou techniku. Zastavte se a obraťte do sebe, myslete na svůj dech a prociťte uvolnění, které vám to přinese.
Seznamte se s tipy dýchání, které se jiným při porodu osvědčily. Nejde o to je otrocky uplatňovat, ale vědět o nich a tím pádem mít možnost je vyzkoušet:
Hluboké dýchání (nádech nosem, výdech ústy). Vhodné na začátku porodu během stahů nebo později mezi stahy. Rytmus je o něco pomalejší než při obvyklém dýchání.
Mělké „psí“ dýchání (nádech i výdech pootevřenými ústy, zrychlené tempo). Vhodné v aktivní fázi porodu pro prodýchávání kontrakcí.
Dýchání „silové“ (rychlé nádechy kombinované s výdechy doplněnými zvukovými vjemy obvykle hrdelního charakteru chchch, hóóó). Vhodné když porod vrcholí, zejména v tzv. přechodné fázi, když kontrakce následují jedna za druhou, ale ještě není vhodné tlačit, protože děložní hrdlo není dostatečně otevřené.
Dýchání při tlačení (hluboký nádech, krátké zadržení dechu, soustředěné tlačení s výdechem). Vhodné při vypuzovací fázi.