Jak rozvíjet slovní zásobu u dětí?

Přestože je každé dítě jiné a nelze srovnávat úroveň slovní zásoby, rodiče se mohou aktivně zapojit do jejího vývoje, a tím tuto dovednost velkou měrou ovlivnit. Jaké způsoby jsou nejefektivnější?

Děti do dvou let
Batolata si mezi prvním a druhým rokem života nejvíce osvojují pasivní řeč. Učí se tedy chápat význam jednotlivých slov a vět, nedokážou je však zopakovat. Proto je ovšem důležité s dětmi aktivně mluvit, přestože nám nemohou odpovídat, číst jim pohádky, říkat básničky a ukazovat obrázky v knížkách, které zároveň pojmenujeme. Komunikaci rodičů nelze podceňovat, ta totiž pomáhá zdokonalovat řeč již od útlého věku.
Děti od dvou do tří let
Děti od dvou let začínají ve většině případů hovořit aktivněji a jejich slovní zásoba může čítat až 250 slov. V tomto věku je tak velmi důležité s dětmi mluvit, vše jim vysvětlovat a při hovoru se ujišťovat, že děti rodičům rozumí. Stále platí, že nejúčinnější je předčítání nejrůznějších pohádek, které nelze nahradit ani televizí nebo počítačem. Důležité je si také uvědomit, že s vývojem řeči velmi úzce souvisí motorika, kterou je také třeba rozvíjet, a to skládáním nejrůznějších kostiček apod.
Děti od tří let
V tomto věku u dětí většinou dochází ke zlomu a je nutné, aby se dítě zejména kvůli nástupu do školky bylo již schopné zeptat na to, co ho zajímá. Zároveň už se setkáváme s tím, že děti začínají mluvit ve větách a rády se učí nová slova. Proto je ideální sáhnout po hračkách uzpůsobených k rozvoji řeči.
Dětem rozhodně vybírejte hračky, které jsou uzpůsobené jejich věku a individuálnímu vývoji. Je důležité, aby také děti v jejich vývoji posouvaly dál a aby děti nebyly jen pasivním pozorovatelem, ale aby se zapojily všemi smysli. Správné hračky rozvíjejí zrak, sluch, hmat – hrubou i jemnou motoriku, fantazii, prostorovou představivost a učí barvy, ale např. také první matematické schopnosti. Indikátorem, že jste vybrali správnou hračku, bude nesporně zájem dítěte o ní.