Jak rozvíjet a vyživovat smysly

Vaše děťátko se učí neustále všemi smysly. Dvojnásob to platí v prvním roce života. Přinášíme několik nápadů, jak lze vývoj dítěte podpořit a přirozené dispozice dále zlepšovat:

Podpora zraku
Vyrobte si sami kolotoč, něco podobného, jako ten, co se dává nad postýlku dítěte. Stačí větvička, na niž na nitích kolíčky přichytíte třpytivé papíry nebo různé vystřihovánky (vhodné jsou i namalované obličeje).
Zkuste dítě obklopit fotografiemi nejbližších a známých lidí včetně jeho samotného. Vyrobte třeba speciální album, v němž si dítě bude moci bez omezení listovat.
Nechte děti pod vaším dozorem prohlížet i staré časopisy. Dovolte mu do nich i malovat. Nabízejte mu s pastelkami nebo barvami též velké čtvrtky, papíry z kalendářů, kusy tapet nebo také možnost kreslit křídou na chodník. A nezapomínejte, že u výtvarných projevů se nemusí jen sedět.

Podpora sluchu
Učte dítě známé říkanky a písničky.
Vařte spolu s dítětem a nechte je po vás opakovat postup při vaření.
Dopřávejte mu v rozumné míře telefonování – stačí i prostřednictvím hračky.
A hodně s ním o všem hovořte.

Podpora motoriky
Často zařazujte běžné pohybové hry (Takhle jedou páni…, Kolo, kolo mlýnský apod.)
Dovolte dítěti hry v dětském koutku a pod vaším dozorem mu nechte vyzkoušet všechny tamní atrakce.
Také doma mu vytvořte pohybový koutek, například s lanem či látkový tunel.

Podpora samostatnosti
Okolo devátého měsíce dítě udělá velký krok směrem k samostatnosti. Týká se to hlavně stravy, dítě chce jíst samostatně, a i když to situaci maminkám příliš neulehčuje, je mnohem lepší než lžíci dítěti brát, zkusit kompromis. Jednou dá do pusy jídlo maminka, podruhé si nabere samotné dítě. Nepořádku pomůže zabránit dobré vybavení – prostírání, bryndák a zahnutá či dlouhá lžíce na krmení. Ještě výhodnější je, když maminka krmí vlastní lžící, zatímco dítě má také svou a nabírá si z talířku. Zatímco dítě cvičí, experimentuje a rozvíjí kromě jemné motoriky i svou autonomii, maminka nenápadně dítě nakrmí.