Škola, do které se děti těší

Představ si, že chodíš na základní školu, do které se těšíš za kamarády, učitelkou i na výuku. Ano, i na učení, protože je tvořivé, hravé a kreativní. Po dokončení školní docházky přesně víš, v čem vynikáš a kterým směrem se vydat…

Co chtít od dětství víc, než ho prožít šťastně a beze stresu? V takové škole máš pořád chuť se učit a poznávat nové věci. Je tu pro tebe tvůj průvodce (učitel), který se zaměřuje na to, aby ti pomohl najít, v čem jsi opravdu šikovný a tím sis lépe zvolil, která práce je pro tebe v budoucnosti nejvhodnější. To mi přijde, co se základního vzdělání týče, zásadní.
Pokud jsi takovou školu nezažil, jako já, ale rád bys dopřál svým dětem to nejlepší, čti dále. Nechci tu tvrdit, že je tato alternativní škola nejlepší pro všechny. Každé dítě je jiné a může mu vyhovovat jiný styl učení, ale určitě stojí za to znát více možností vzdělávání a zamyslet se nad nimi.
Já jsem měla tu krásnou možnost, že jsem mohla nedávno sedět ve třídě Waldorfské školy, kde se vyučoval v 5. třídě dějepis. Děti se mohly volně pohybovat, přesto většinu času každý strávil v lavici. Úplně přirozeně se děti mohly mezi sebou poradit, otočit se za spolužákem, nebo si pro něco zajít do polic ve třídě. I přes to tam byl klid a každý se věnoval své práci. Byla tam atmosféra, jako když něco tvoří dospělí lidé ve své práci. Na přirozený pohyb dítěte se bere ohled a děti tráví i více času venku. O přestávkách pak nemají potřebu upustit páru a zbořit školu, ale jsou více v klidu.
Známky na základních školách někdy hodnotí pouze jednu stránku z celé oblasti předmětu, a to může být zavádějící. Ve Waldorfské škole se neznámkuje, ale používá se slovní hodnocení.
Hlavní předměty jsou vyučovány ve dvouhodinovkách, které jsou rozděleny na část rytmickou, vyučovací a vyprávěcí. Takže například dějepis se neučí pouze vyprávěním dějin, ale i manuální tvorbou (např. tvorba keramiky egyptských hrobek) a pohybem (např. hodem oštěpu). Do předmětu se pak může dítě více vžít, je to pro něj zábavnější a lépe si vše zapamatuje. Děti zde více proniknou i do ČJ, který je baví. Propojuje se více smyslů v jednom předmětu a zároveň se tímto stylem výuky propojí i předměty mezi sebou.

Přednosti Waldorfské školy:
– Více ruční tvorby a uměleckého vzdělávání s keramikou, prací se dřevem, háčkováním, knihařstvím, tkaním atd.
– Místo soupeření se zde učí spolupráce. Každý soupeří jen sám se sebou.
– Přizpůsobení každému věku s ohledem na vývoj dítěte – první třída je hravá, druhá třída vede k samostatnosti.
– Komunikace s učitelem je velmi otevřená a upřímná.
– Rodiče jsou více vtaženi do děje školy osobním kontaktem, takže lépe ví, co jejich dítě dělá.
– Děti jsou více venku a mají více přirozeného pohybu.
– Neučí děti v drilu a stresu, ale zábavnou formou vhodnou pro daný věk.
– Vychovává sebevědomé samostatné děti, které jsou schopny přijmout zodpovědnost samy za sebe.
– Učitel volí několik zřetelných příkladů, které jsou blízké dětem daného věku a nesnaží se je zahrnovat encyklopedickými přehledy.
– Jako bonus vnímám, že se děti neučí, že život bude fajn, až udělám to či ono, anebo se stane to a to. Děti se tu učí, že člověk může být šťastný už v přítomném okamžiku.

Mýty o Waldorfské škole:
– Do Waldorfské školy chodí jen hloupější děti, protože nezvládnou klasickou výuku.
Do školy chodí stejně různorodé děti jako do každé jiné. Waldorfská škola splňuje vzdělávací standardy vydané Ministerstvem školství, kdy musí děti po ukončení 3., 5. a 9. ročníku umět to, co na klasické škole.
Waldorfská škola je náboženská škola.
Jakmile se vysloví duchovno, tak k němu přiřadíme náboženství. Ale zde jde o duchovní hodnoty každého jedince a víru v dobro. Jde o osobní duchovní růst bez konkrétního náboženství a jeho symbolů. Takže zde nenajdete ani sochy Buddhy, ani kříže. Waldorfská škola pracuje především s vývojovou psychologií.
Waldorfská škola je zaostalá.
Naopak, je přizpůsobena aktuálním potřebám dětí a neustále se tvoří a proměňuje.

Co více chtít, než šťastné děti, které se učí a poznávají svět s radostí!

Důležitá poznámka na závěr:
Jedna ze 20 českých Waldorfských škol funguje už šestým rokem na Znojemsku v Kuchařovicích, kde je pět ročníků, kdy každou třídu navštěvuje okolo patnácti dětí. Děti sem chodí velice rády.
Momentálně je její provoz ohrožen, protože ji chce starosta obce vyměnit za klasickou státní základní školu. Pokud je můžete nějak podpořit, určitě budou rády, když se jim ozvete. Případně můžete nabídnout novou budovu v blízkém okolí.

Zaznamenala: Anita Tichá