Soutěžte o novinku pro zvídavé děti!

(Soutěž byla již ukončena.)

Můj atlas zvířat a rostlin

„Můj atlas zvířat a rostlin“ je kniha, kterou si děti dotváří samy. Mladí autoři se stávají vědci a pátrají po zvířatech
a rostlinách ve svém okolí. Kniha je vybízí, aby pozorovaly přírodu kolem sebe a své zážitky do ní zachycovaly.
Dozví se nové a zajímavé informace například ze života ptáků, motýlů, včel, stromů, květin, ale i domácích zvířat. Přírodu kniha přibližuje formou zábavných úkolů, jako jsou pokusy, kvízy, ankety v rodině, hry, malování, pěstování rostlin či návody na tvoření.
Kniha o rozsahu 132 stran byla připravena ve spolupráci s odborníky tak, aby rozvíjela dětskou kreativitu, komunikační dovednosti a zvídavost.

Soutěžní otázka:

Pro jakou věkovou kategorii dětí je knížka doporučena?

Správné odpovědi posílejte na adresu soutez@rodice.com do 20. 12. 2021. Tři z vás budou mít šanci „Můj atlas zvířat a rostlin“ dostat!

Nápovědu najdete na:
www.familium.cz
www.babickarstvi.cz