Těhotné a kojící ženy potřebují větší množství čisté pramenité vody

Zatímco běžný dospělý člověk by měl podle odborníků každý den vypít zhruba 2 litry vody, v těhotenství a při kojení je nutné příjem tekutin významně navýšit. Dostatek tekutin je klíčový i při kojení – mateřské mléko tvoří voda z 87 %. A právě voda je podle lékařů pro maminky nejvhodnějším nápojem i co do složení – ideálně by to měla být voda pramenitá či přírodní minerální s nízkým obsahem minerálů.

„Během těhotenství dochází v organizmu k mnoha změnám zajišťujícím správný vývoj plodu. Jedná se například o vyšší míru zadržování vody v těle, zvýšení množství cirkulujícího objemu krve či její větší průtok ledvinami,“ popisuje MUDr. Petra Hanulíková, PhD., lékařka z Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze – Podolí. Těhotné ženy by proto podle ní měly z nápojů přijmout 2,3 litru tekutin denně. Tekutiny přijaté ze stravy by měly tvořit dalších 0,7 litru. Ideálně by těhotná žena měla z nápojů i stravy přijmout 3 litry tekutin denně.

Při kojení se potřeba příjmu tekutin ještě zvyšuje. Mimo jiné proto, že mateřské mléko je z téměř devíti desetin tvořeno vodou. V prvním půlroce po porodu by proto ženy měly jen formou nápojů denně přijímat 2,7 litru vody. A stejně jako v těhotenství by pak měly v potravě přijmout dalších 0,7 litru. Celkově by kojící žena měla přijmout 3,4 litry tekutin denně. „Nedostatečný příjem vody v době kojení vede k lehké dehydrataci matky se všemi nepříznivými důsledky, jež z toho vyplývají,“ uvádí Hanulíková s tím, že snížený příjem tekutin sice neomezí tvorbu mléka, čímž je dítě chráněno před nedostatkem potravy, o to většímu riziku dehydratace ale čelí matka.

Hlídat jen množství nestačí
Nastávající i čerstvé maminky by měly podle lékařů věnovat zvýšenou pozornost také složení tekutin, které přijímají, nejen objemu. Ideální je čistá pramenitá voda nebo přírodní minerální voda s nízkým obsahem minerálů. „Obsah minerálů ve slabě mineralizovaných vodách je v rozmezí od 50 do 500 miligramů na jeden litr. V silně mineralizované vodě může být rozpuštěno i více než 5 000 miligramů minerálů. Hranice pro kojeneckou vodu je na úrovni zmíněných 500 miligramů. Proto je kojenecká voda vhodná pro každodenní pití těhotných i kojících žen, stejně jako pro přípravu kojenecké stravy,“ popisuje Jiří Pražan, prezident Svazu výrobců nealkoholických nápojů. Zároveň upozorňuje na to, že kromě nízké mineralizace musí voda vhodná pro těhotné a kojící ženy splňovat také přísné limity pro obsah dusičnanů či sodíku.

Cenné zdroje pramenité vody odpovídající potřebám těhotných a kojících žen lze nalézt i v tuzemsku. Už více než třicet let zásobuje Česko kojeneckou vodou významný zdroj v Teplicích nad Metují, který leží v národní přírodní rezervaci Adršpašsko-teplické skály. Voda z řídce osídlené zalesněné oblasti s minimální průmyslovou aktivitou je tak kvalitní, že nemusí procházet žádnou další úpravou ani čištěním. Pod značkou Natura kojenecká nabízí spotřebitelům po celé České republice vyvážený obsah vápníku a hořčíku i nízký podíl dusičnanů sodíku či minerálů. Je tak vhodná nejen pro dlouhodobé požívání dospělými i dětmi, ale splňuje i nejpřísnější kritéria pro přípravu kojenecké stravy a pro pokrytí zvýšeného přísunu tekutin těhotných a kojících žen.

Pitný režim v období těhotenství a kojení dodržovala také modelka a maminka Renata Langmannová, která ze své zkušenosti upozorňuje na další důležitý parametr, jehož si je vhodné všímat. „Poměrně rychle jsem přišla na to, že mnohem vhodnější než minerální voda je pro mě voda pramenitá nesycená. Ta se na rozdíl od minerálek dá i během těhotenství pít bez problémů 24 hodin denně,“ popisuje Renata Langmannová.

„Ne všechny nápoje jsou pro hydrataci organizmu vhodné. Například kofein a alkohol naopak tělo o tekutiny připravuje, čímž ho zároveň ochuzuje o důležité minerály,“ říká MUDr. Marcela Křížová, lékařka z Ústavu pro péči o matku a dítě v pražském Podolí, který se stal odborným garantem pitného režimu maminek. Těhotným a kojícím ženám proto doporučuje pít především neperlivou pramenitou vodu v kojenecké variantě, pro kterou platí nejpřísnější požadavky na obsah minerálů a mikrobiologické ukazatele.