Vsaďte na bio!

Září neznamená pouze začátek školy a blížící se podzim, je také Měsícem biopotravin. Letos už po patnácté podpoří Ministerstvo zemědělství lokální ekofarmy a výrobce biopotravin. Jejich počet rok od roku roste stejně jako poptávka po kvalitních produktech. Proč se vyplatí po nich sáhnout?

Na pultech obchodů biopotraviny poznáte podle certifikovaných log biolistu a biozebry, která značí původ z ekologického zemědělství. Pro výrobky se ale můžete vydat i přímo na některou z mnoha bio farem, jejichž počet se neustále zvyšuje. V současnosti je jich u nás již více než 4700. Seženete tam vše od ovoce, zeleniny či mléčných výrobků až po maso nebo obilniny. Tyto produkty budou zaručeně chutnat vám, i přírodě.
S výrobky v bio kvalitě a jejich producenty se můžete seznámit také na některé z regionálních akcí, které se budou konat v září. Lze navštívit Biozemědělský den na Sasově 22. září. Lokální zemědělce a jejich výrobky poznáte 28. září na akci Poznej svého farmáře na Ekofarmě Babiny.

Víte, co kupujete
Žádná barviva, zlepšovadla chutí, vůní nebo konzistence a umělá dochucovadla. Takové látky nemají s biopotravinami nic společného. Například trvanlivost je většinou prodlužována přirozenými procesy, jako například sušením. Bio ovoce a zelenina také často dorůstají do roztodivných tvarů a zdaleka nejsou perfektní, tento nedostatek ale doženou vynikající chutí a vůní.
Přirozené podmínky pro zvířata
Co se týče chovu zvířat, farmáři zohledňují hlavně jejich potřeby. Poskytují jim dostatečný výběh na pastvě a prostor mají také při ustájení, včetně „vymožeností“, jako jsou různá drbátka nebo u chovu selat například míče na hraní. Mláďata jsou navíc poměrně dlouho krmena mateřským mlékem, chovaná většinou po skupinkách, aby se mohla k sobě „tulit“ a vzájemně socializovat. Zvířata tak rostou v téměř přirozených podmínkách bez stresu, kterému nejsou vystavena ani při porážce, která je co nejšetrnější.
Ekologické zemědělství se spoléhá na přírodní procesy, ale nevyhýbá se ani moderním agrotechnickým postupům. Půda je živá, plná žížal a nejrůznějších přirozených mikroorganismů. Farmáři využívají statková hnojiva nebo zelené hnojení či kompost.

Pod kontrolou zákona
Systém prověřování je nastaven tak, že alespoň jedenkrát za rok projde celý řetězec od prvovýroby až po distribuci kompletní kontrolou, která se týká pravidel hospodaření nebo produkce v ekologickém zemědělství. Každou biofarmu osobně navštíví inspektoři, kteří posuzují vše od pole, kvality krmiva, ustájení zvířat, skladových prostor i účetnictví. U minimálně 5 % subjektů pak také odebírají vzorky na rezidua různých nepovolených látek, které následně nechávají testovat v akreditovaných laboratořích. Pokud se při kontrole neprokáže žádné porušení pravidel, kontrolní organizace vydá danému subjektu (ať už farmáři nebo třeba obchodníkovi) certifikát o původu bioproduktu.
Všechny zásady ekologického zemědělství přispívají k tomu, že je velmi šetrné k životnímu prostředí a pomáhá jej zachovat v dobrém stavu také pro budoucí generace.

Co je BIO?
BIO je certifikovaný systém hospodaření podložený národní i evropskou legislativou s vlastním kontrolním systémem garantovaným ze strany státu. BIO může být pouze ta potravina, která splňuje zákonem dané a státem kontrolované požadavky pro ekologické zemědělství. To je založeno na osevním postupu a péči o půdu. Pole jsou plná života, nepoužívají se na nich umělá hnojiva, pesticidy, geneticky modifikované organismy ani chemické postřiky. Zvířata nejsou pouze využívána, ale je o ně s láskou pečováno. Produkce biopotravin v ekologickém zemědělství přírodu neničí. Naopak ji zlepšuje a uchovává pro příští generace.
Bioprodukty jsou vždy viditelně označené logy, která smí používat pouze ti producenti, jež dodržují přesné legislativní zásady ekologické produkce. Systém prověřování je nastaven tak, že minimálně jedenkrát za rok projde celý řetězec od prvovýroby až po distribuci kompletní speciální kontrolou, která je nadstavbou pro standardní kontroly v konvenčním zemědělství.