Rodiče 

Evropský rodinný měsíčník

Měsíčník RODIČE patří do velké skupiny evropských rodinných časopisů s takřka padesátiletou tradicí, vycházejících ve více než patnácti jazykových mutacích. Již přes patnáct let obohacuje český trh o titul, který je určen mladé rodině se všemi jejími příslušníky. Rodině, která požaduje moderní a kvalitní informace z oblasti výchovy a rodičovství.

Potřeba nejnovějších a kvalifikovaných informací právě v této cílové skupině v posledních letech neustále narůstá.

Výhodou měsíčníku RODIČE je jeho napojení na nejmodernější proud informací v Evropě i na nejprogresivnější trendy psychologie rodiny, výchovy a partnerských vztahů.

Měsíčník RODIČE je pro mladé ženy a jejich rodiny jedním z nejdůležitějších rádců. Snaží se o úplné a diferencované uspokojení potřeby informací mladých rodin tím, že se důvěrně zabývá všemi jejími životními fázemi a situacemi.

Spektrum témat sahá od těhotenství přes porod, otázky ženského lékařství, péči o miminko, výchovu dětí, předškolní přípravu a výběr školy, až po výživu a gastronomii, rodinnou dovolenou, otázky partnerství, soužití generací, zdraví, peněz a módy. Je plný praktických tipů a přehledně prezentovaných nápadů pro život s dětmi, které si lehce berou za své i otcové.

Měsíčník RODIČE je pomocníkem všem, kteří hledají odpověď na otázku, jak si ulehčit každodenní život s dětmi, jak vychovávat dítě bez toho, aby se rodiče nebo děti vystavovali příliš velkému stresu. Zpětná vazba se čtenářem jasně ukazuje, že rozumnou odpověď nalézají rodiny právě u nás.

 

English

Rodiče (Parents)

European Family Monthly

RODIČE Monthly Magazine is part of a large group of European family journals with more than forty year tradition, appearing in more than fifteen languages.

For over sixteen years our magazine has been enriching the Czech market and is intended for a young family, that wishes to receive up-to-date and high quality information on parenting and education. The need for qualified information and the latest news on the field of parenting continues to grow in recent years within this target group.

RODIČE Monthly is one of the most important guides for young women and their families. It aims to meet the need for complex and differentiated information of young families that are intimately concerned with all its life phases and situations.

The spectrum of topics ranging from pregnancy and childbirth, through female medical issues, care of baby, child, pre-school and school choice, to the food and gastronomy, family holiday, partnership issues, coexistence of generations, health, money and fashion. It is filled with practical tips and clearly presented ideas for life with children which can be easily adapted by fathers as well.

RODIČE Monthly helps to those who are looking for an answer to the question of how to make everyday life with children easier and how to raise a child without the parents or the children being put under too much stress. The feedback from readers clearly shows that the answer to those questions are being found  in our magazine.