Bílkova vila opět otevřena

Krátce před letními prázdninami se pro veřejnost znovu otevřela pražská vila významného českého sochaře Františka Bílka (1872-1941).

Sochař si vilu sám navrhl a v letech 1910-1911 nad Chotkovou silnicí vznikl velkoryse pojatý rodinný dům spojený s atelierem. Z promyšlené symboliky vychází i atypický půdorys stavby, který má tvar segmentu a je odvozený od záseku kosou během sklizně. Do středu pomyslné kružnice, v němž je dnes umístěn Komenského pomník, sochař původně situoval sochu Mojžíše – starozákonního rozsévače a předobraz Krista, se kterým se ostatně sám identifikoval. Právě myšlenky duchovní orby, setby, zrání a úrody byly stěžejními alegoriemi Bílkovy spirituality. Obdobný význam mají ostatně i betonové egyptizující klasové sloupy, které kontrastují s tmavým režným zdivem stavby.
Zatímco jižní část budovy velkoryse věnoval svému atelieru, severní část byla určena k bydlení sochaře a jeho rodiny. V nepravidelně členěném interiéru věnoval sochař pozornost každému detailu stavby, osobně navrhoval a realizoval dřevořezby s biblickými a kosmologickými motivy zdobící dveře včetně originálních klik, ale i jiné interiérové doplňky, jakými jsou například lustry.
V někdejším prostorném atelieru návštěvníci najdou monumentální sochy a figurální kompozice charakteristické svými organickými formami, výraznými vertikalizujícími siluetami a patetickými gesty. Prostoru dominují tmavě mořené figury Úžasu (1907), Mojžíše (1904) a nerealizovaný kolosální návrh pražského Husova pomníku (1901). Nejpůsobivější jsou Bílkovy práce ve dřevě – materiálu, který jeho naturelu nejvíce konvenoval. Pozoruhodná je ovšem také umělcova grafická a keramická tvorba doplňující sochařská díla rozmístěná v prostorách rodinné jídelny, Bílkovy pracovny a dalších místnostech, v nichž jsou tematicky prezentovány umělcovy počáteční práce, pomníkové návrhy a podobizny. Největší místnost prvního patra domu je věnována pozoruhodnému modelu Žižkova pomníku (1912-1925). Výstavní prostory v podkroví, kde se nyní otevírá výstava připomínající přátelství a spolupráci Františka Bílka s Otokarem Březinou, budou následně prezentovat a tematizovat Bílkův originální Národní pomník (1908).
Od roku 1963 je Bílkova vila spravována Galerií hlavního města Prahy a najdete ji na velmi exponovaném místě nad křižovatkou Chotkovy, Badeniho a Mickiewitzově ulice na začátku pražských Hradčan.

Další informace:
www.ghmp.cz
www.facebook.com/ghmp.cz
www.instagram.com/ghmp.cz