Navštivte Průhonický park!

Hlavní návštěvnická sezóna Průhonického parku je v plném, proudu a návštěvníci se mohou těšit z prvních výsledků prací obnovy parku. V souvislosti s 60. výročím založení Botanického ústavu AV ČR, který Průhonický park spravuje, se veřejnost letos dočká i rozšířeného programu akcí.

5. června se budou konat tradiční vědecké dílny Botanického ústavu. „Vědecké dílny v parku jsou každý rok jedinečnou příležitostí, kdy se mohou návštěvníci seznámit s našimi výzkumy a vědci. Tento rok, protože si připomínáme 60 let existence Botanického ústavu, je věk ústředním tématem akce. Dozvíte se o krátkověkosti a dlouhověkosti rostlin i o tom, jak stanovíme věk u bylin, dřevin i lesních porostů,“ říká Jan Wild, ředitel Botanického ústavu AV ČR a dodává: „Průhonický park je jedinečným místem, kde se setkává poznávání fascinujícího světa rostlin s uměleckým uchopením přírody. V našem programu tedy nechybí i část pro milovníky umění – divadelní představení a výstavy umění, na které jste všichni srdečně zváni.“

Červen bude také ve znamení komentovaných prohlídek po sbírkách pivoněk a kosatců Průhonické botanické zahrady, proběhne Víkend otevřených zahrad a poprvé i Noc kostelů, kdy se veřejnost bude moci podívat do běžně nepřístupných částí zámku, parku a kostela. Před letními prázdninami ožije Malé nádvoří zámku divadelními představeními, po celý rok probíhají v průhonickém zámku koncerty vážné hudby.

Obnova parku
Průhonický park prochází od prosince 2021 rozsáhlou obnovou, která znamená oživení stávajících kompozic, odstranění či ošetření starých a nemocných dřevin, obnovu cest, drobných historických staveb a výsadbu tisíců nových rostlin.

„Během zimního období, kdy byly rostliny ve vegetačním klidu, jsme zvládli odstranit stromy, které byly přestárlé, nemocné či jinak narušené nebo rizikové. Zároveň pokračujeme i v ošetřování korun stromů. Jsme rádi, že tuto sezónu začínáme v ještě bezpečnějším prostředí pro návštěvníky,“ říká Jiří Šmída, vedoucí Správy Průhonického parku Botanického ústavu AV ČR.

V jarním období probíhá v rámci projektu také výsadba stovky nových solitérních stromů v I. části parku, vysazuje se nová kaštanová alej u botanické zahrady, upravuje se okolí u objektu Welzovna a jsou připraveny plochy pro výsadbu tisíců lesnických sazenic, kterými se obnoví části plášťových i vnitřních porostů. Zároveň pokračuje rekonstrukce drobných historických staveb v parku.

„Rozvoj parku ovšem nespočívá pouze v obnově porostů a stavebních objektů, ale i vylepšení služeb. Spustili jsme např. nový informační systém pro návštěvníky, kdy se mohou pomocí SMS nechat informovat o novinkách v parku. Letošní sezónu si mohou návštěvníci také více užít s naším novým průvodcem po listnatých stromech parku, který jsme právě vydali,“ uzavírá Jiří Šmída.

Více informací naleznete na www.pruhonickypark.cz