Perly v okolí Mariánských Lázní

Někomu stačí jeden den, jiný potřebuje dnů víc, ale pokud v Mariánských Lázních neabsolvujete lékařem předepsané procedury, určitě nastane okamžik, kdy už vám budou tyto nádherné, v zeleni utopené lázně malé. Nabízíme vám tři tipy z jejich nejbližšího okolí, jak si pobyt zpestřit. Ten první třeba jen pěšky, ty druhé dva rozhodně patří k výletům vhodných pro cyklisty.

Zámek Kynžvart
Je z nich nejblíže a vzdálenost necelých 12 km západně může být i příjemný celodenní pěší výlet. Samotný zámek pak okouzlí svou klasicistní architekturou. Snadno se tak přenesete do doby nejslavnějšího majitele – Klemense Wenzela Nepomuka Lothara knížete z Metternich-Winneburgu, vévody z Portelly a hraběte z Kynžvartu. Tento významný politik žil v letech 1773 až 1859. Jako kancléř rakouského císařství a velmi obratný politik, se stal tvůrcem téměř celých dějin Evropy v období první poloviny devatenáctého století. Jeho osobností je zámek prostoupen. Kromě mnoha památek na jeho dobu se v jednom z rohových sálů nachází dochovaná kompletní Metternichova pracovna. Třikrát ženatý kníže byl pověstný i mnoha milostnými zálety. Dlouholetý milostný poměr udržoval s kněžnou Vilemínou Zaháňskou, známou jako kněžna ze slavné knihy Boženy Němcové Babička. Jeho milenkou byla také ruská kněžna Jekatěrina Pavlovna Bagrationová, manželka slavného ruského generála.
Neméně zajímavý je i druhý návštěvní okruh nazvaný Muzeum a kabinet kuriozit. Unikátní sbírka obsahuje na 1800 předmětů, z nichž některé nemají ve světě obdoby. Návštěvník může kromě jiného obdivovat i dvě egyptské mumie.

Klášter Teplá
Na opačné straně a ve vzdálenosti necelých 20 kilometrů od lázní se nachází premonstrátský klášter v Teplé. Klášter v roce 1193 založil český šlechtic Hroznata, který se stal nakonec členem řádu. Řádové roucho přijal od samotného papeže Innocence III. Začátek třináctého století nepatřil v Čechách k dobám příliš poklidným, a tak se stalo, že byl při jedné z cest po klášterních majetcích zajat loupeživými rytíři. Odmítl se nechat vyplatit a ve vězení nakonec zemřel. Třicetiletá válka sice klášter hodně zdevastovala, ale největší ranou byl požár v roce 1659. Po něm následovala velkorysá barokní přestavba do podoby, v jaké se klášter dochoval až do dnešních dní.
Kromě základní prohlídky nabízí klášter i „Exkurzi pro malé dobrodruhy“. Hravou formou, doplněnou zábavným rébusem, se děti seznámí s nejzajímavějšími prostory barokní částí areálu, projdou si část klášterních sklepení a poznají i život samotných řeholníků. Exkurze je určena pro děti od sedmi do dvanácti let a je nutné si ji zarezervovat předem na stránkách kláštera.

Bečov nad Teplou
Naše korunovační klenoty zná určitě každý, ale že zámek Bečov nad Teplou skrývá druhý největší historický unikát našich zemí, ví poměrně málo z nás. Severně a necelých 30 kilometrů od Mariánských lázní se nad malým městečkem tyčí hrad a zámek Bečov. Prvními majiteli hradu byl šlechtický rod pánů z Rýzberka. Z konce třináctého a počátku čtrnáctého století pochází nejstarší části hradu, obranný bergfrít a věžovitá obytná věž. Současný vzhled získal hrad a zámek za vlastnictví rodiny Beufort-Spontin, kteří vlastnili panství od roku 1813 až do roku 1945.
I když je nyní základní prohlídkový okruh zámeckou expozicí uzavřený, o to, čím se zámek právem pyšní, nepřijdete. Je jím pečlivě zrestaurovaný unikátní relikviář sv. Maura. Patří k několika dochovaným relikviářům tumbového typu a byl zhotoven ve 13. století. Návštěvník může obdivovat ve speciální expozici jeho bohatou dekoraci s množstvím zlacených reliéfů, smaltovaných štítků, soškami z pozlaceného stříbra. Vynikající zlatnickou práci doplňuje filigránová výzdoba a pečlivě zasazené gemy a drahé kameny. Jednu průčelní stěnu zdobí soška svatého Maura, jak v ruce drží model katedrály v Remeši, druhou zase soška Ježíše Krista. Historie samotného objevení relikviáře v osmdesátých letech našeho století je napínavější než mnohý dnešní thriller.
Mezi kameny zdobícími relikviář je i mytický kámen nebo drahokam zvaný Ropuší kámen. Ten se údajně nachází jen v hlavě ropuchy.