VÝSTAVA: Chudá Praha / Dýmová hora

Výstava Chudá Praha nechává návštěvníka nahlédnout na stinné stránky velkoměsta a nabízí srovnání historické a současné reality v doplňkové výstavě Dýmový hora.

Kdo z pražanů pamatuje chudinskou kolonii například na Proseku či dělnickou kolonii v místech, které dodnes připomíná jen název ulice Dělnická? Nebo skalní byty na druhém břehu Vltavy? Nebo že stavbu dnešní velmi známé Thomayerovy nemocnice v Krči původně koncem dvacátých let minulého století inicioval známý politik dr. Petr Zenkl jako Ústřední zaopatřovací ústav hlavního města Prahy, tzv. Masarykovy domovy? Vznikl tak komplex budov soustřeďujících na jednom místě šest starobinců, ústav pro přestárlé manželské dvojice, čtyři chorobince pro dospělé a tři pro děti a také dvě dětské ozdravovny. Něco, co do té doby v Evropě nemělo obdoby.
Autorce výstavy Janě Viktorínové se podařilo shromáždit unikátní množství dokladů nabízejících pohled na chudobu v Praze v 19. a zejména v první polovině 20. století z několika perspektiv. Historické obrazové dokumenty, především fotografie a tisky, dokumentují každodenní starost nemajetných vrstev o své skromné živobytí. Unikátní snímky zachycují místa, která chudí obývali, nebo na kterých se zdržovali, a v neposlední řadě se návštěvníci mají možnost seznámit s vybranými pražskými institucemi, ve kterých chudí nalézali útočiště a podporu, tedy nahlédnout způsoby, jakými se společnost s chudobou vyrovnávala prostřednictvím chudinské a sociální péče, jak se formovala od josefínských dob. Tak proč nevědět o tématu víc?
Výstavu je ke zhlédnutí až do 25. 8. 2019 ve hlavní budově Muzea hlavního města Prahy, Na Poříčí 52, Praha 8
www.muzeumprahy.cz