Dudlík

Děti dudlík milují, pro rodiče je někdy spása. Jak se kdo k této otázce staví?

dudlikPorodní asistentka

V mnoha kulturách dítě usíná u prsu matky. Smysluplné je dudlík v prvních týdnech vůbec nepoužívat, minimálně do doby, než se dítě naučí správnou techniku sání z prsu. Pokud má miminko opravdu velkou potřebu sát, je možné mu podat malíček. Dítě by se mělo naučit, že může projevovat všechny možné emoce a nebude ihned dudlíkem umlčeno. Dudlík nezpůsobuje automaticky závislost, ale často je to první článek z řady dalších možných variant umlčení dítěte, která v dané chvíli přináší uspokojení jak dítěti, tak rodičům. Později to může být například rohlík v kočárku, sledování televize, hra na počítači. Zabraňuje to však tomu, aby se děti zabavily na určitou dobu samy.

Novopečená maminka

Lze se vůbec při delších cestách nebo pokud je dítě špatně naladěno, bez dudlíku obejít? S ohledem na i tak pocuchané nervy maminek a tatínků je dudlík jednoduše nenahraditelný. Ale i to je jasné, že jednou si od něj bude muset dítě pracně odvykat.

Zubní lékař

Z hlediska vývoje zubů by bylo ideální obejít se bez dudlíku nebo dítě od něj cca po půl roce odvyknout. Tedy ještě před tím, než se objeví první mléčné zuby. Pokud dítě „dudá“, i když už rostou stálé zuby (bohužel i to se stává!), hrozí jejich trvalá deformace. Jazyk při polykání denně snad tisíckrát tlačí proti patru. Když má dítě v puse dudlík (a je jedno, že jde o ergonomický nejnovější model), tato síla chybí a převažuje tlak tváří. Možné následky: otevřený či zkřížený skus a případné ustoupení spodní čelisti.

Dětem, které si nemohou odvyknout „dudat“, zubní lékaři navrhují vyměnit dudlík za plyšovou hračku nebo náhražku dudlíku (vypadá jako dudlík, ale je plochý a leží jen mezi předními zuby a rty).

Psycholog

Hlavní otázkou je, zda se dítě dokáže i samo uklidnit. Z psychologického hlediska mají dudlík či plyšová hračka na cumlání důležitou roli. Jsou to náhradní objekty a svým způsobem zastupují přítomnost mateřské či pečující osoby. Pro některé děti je jednodušší, pro jiné zase velmi obtížné se od této náhrady odtrhnout. Pokud dítě ve školním věku ještě stále „dudá“, lze předpokládat, že se jen stěží bude vypořádávat se změnami všeobecně. Proto by se mělo především zapátrat, jaký to může mít důvod.

Logoped

Dudlík by neměl provázet dítě po celý den. Samozřejmě je v pořádku, pokud je dítě neklidné. Ale proč vidíme pobíhat s dudlíkem ještě i tříleté děti? Dudlík je velmi škodlivý, když se dítě učí mluvit. S dudlíkem v ústech zůstává jazyk ležet dole a souhlásky jako d, t, l, n nebo sykavky nemohou být správně tvořeny. Říká se tomu dudlíková výslovnost. Nejpozději ve třech letech by se dítě mělo dudlíku zbavit.