Přibývá sedmiletých prvňáků

Přestože ze zákona by měly děti nastupovat v šesti letech do první třídy, zhruba pětina českých dětí jde do školy až o rok později. Co je příčinou?

000361

Speciální pedagog Irena Mácová z Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny v Praze říká, že počet odkladů občas vyvolává dojem, že děti jsou dnes pro školu zralé až v sedmi letech. „Každé dítě, které žádá o odklad, komplexně vyšetříme a většinou dáme rodičům zapravdu, že je odklad potřeba,“ říká speciální pedagožka. Nejčastější příčiny odkladu jsou podle statistik České školní inspekce (ČŠI) logopedické vady a poruchy řeči – 31,9 %, následují poruchy pozornosti a soustředění – 31,3 %. Irena Mácová říká, že dřív bývalo odkladů méně a důvodem bývala spíš fyzická konstituce dítěte, kdy bylo tak malé a křehké, že by neuneslo tašku, nevydrželo tak dlouho sedět ve škole. „Dnes přicházejí děti, které jsou dobře živené, dobře vysportované, málem vyšší než já. Přitom nezralé pro školu,“ krčí rameny speciální pedagožka. Jako velký problém vidí zmiňované logopedické vady. „Rodiče s takovým dítětem přijdou do poradny a dítě se nedá takřka vyšetřit, protože mu nerozumíme. Rodiče už jsou zvyklí na to, jak dítě mluví a rozsah vady nevnímají. Řečová vada hendikepuje děti ve škole hned dvojím způsobem – jednak sociálně (paní učitelka mu špatně rozumí a děti se mu smějí), jednak výukově, například při diktátech. Může se stát, že když dítě nevysloví ryba, ale lyba, pak to tak i napíše do diktátu. Navíc se k řečové vadě často přidruží nezralý fonematický sluch a dítě nedokáže rozlišit jednotlivé hlásky ve slově.“ Obtíž dnešní doby vidí Irena Mácová také v tom, že děti nejsou zvyklé se soustředit. „Část populace vyrůstá s pseudoporuchou pozornosti. Pozornost je třeba od raného věku trénovat, například tím, že si s dítětem hrajeme nebo mu čteme pohádku a tím ho motivujeme ke zklidnění a soustředění na danou činnost. Když poslouchá pohádku z CD, je míra soustředění daleko nižší, než u mámy na klíně,“ říká pedagožka.

Příčinou, proč je dítě nezralé pro školu, může být také nedostatečně rozvinutá jemná motorika, což platí zvlášť u chlapců, kteří nejsou tak zvyklí malovat, stříhat, nebo třeba navlékat korálky, jako dívky. Koneckonců podle statistik ministerstva školství o odklad školní docházky žádají třikrát častěji rodiče chlapců než dívek.

Důvodem k odkladu může být i sociální nezralost, kdy se dítě ještě nedokáže na výuku soustředit, protože všechnu energii vyčerpá na snahu přizpůsobit se novému prostředí. Pokud se všechny výše uvedené faktory zkombinují, mohou zapříčinit dodatečný odklad – tedy „návrat“ do školky. Podle statistik se zhruba jednomu procentu dětí v Česku natolik nedaří v první třídě, že je do konce kalendářního roku „vráceno“ do školky. „Bohužel se občas stává, že my i školka doporučíme dítěti odklad, ale rodiče to nerespektují. Dítě nastoupí do první třídy, má problémy a rodiče se tomu diví,“ krčí rameny psycholožka. Ať už je ale důvod k odkladu jakýkoliv, rozhodně to neznamená, že by dítě mělo mít o rok delší „prázdniny“. Velmi vhodný je pro dítě s odkladem tzv. přípravný ročník, různé kurzy grafomotoriky, Maxík, pedagogicko-psychologické poradny doporučují dětem různá cvičení převážně na rozvoj zrakového a sluchového vnímání a u dětí s poruchami řeči je důležité soustředit veškerou pozornost na nápravu řeči u klinického logopeda. To je totiž, jak potvrzují psychologové i logopedi, každodenní práce a běh na dlouhou trať. Dobrá zpráva je, že téměř vše se dá „naučit a natrénovat“.

Několik důležitých informací:

O odklad povinné školní docházky se žádá v případě, není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé.

O odklad povinné školní docházky musí zákonný zástupce požádat nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následující školní rok.

Dítě musí zahájit povinnou školní docházku ve školním roce, ve kterém dovrší nejvýše osmý rok věku. To znamená, že je možný pouze jeden odklad školní docházky.