3 dobře míněné rady do začátku od „starších a zkušenějších“, které rovnou můžete pustit z hlavy!

Jde o doporučení, která sice znějí logicky a při častém opakování i pravdivě, ale obvykle ve vás jen vzbudí špatné pocity. Za všechny uvádíme tři nejčastější…

Mýtus: Hlavně miminko nerozmazlit!
Co dnes dítě naučíte, to vám zítra může přerůst přes hlavu! Než zavedete nějaké pravidlo nebo součást běžného dne s dítětem, promyslete si, zda vám bude vyhovovat ještě za rok. Zejména se jedná o příliš časté mazlení, chování a utěšování pláče a o příliš dlouhé a časté kojení!
Skutečnost: Zhruba do jednoho roku miminka nelze rozmazlit. Naopak, potřebují maximum vaší lásky a pozornosti. Tímto budujete v dítěti pocit bezpečí a sounáležitosti, a také předáváte poselství: svět je bezpečné místo a já tě provázím v něm. Možná si to nad svým čerstvě narozeným uzlíčkem neuvědomujete, ale např. schopnost mít rád druhé a odolávat stresu nejsou úplnou samozřejmostí a utvářejí se už v nejútlejším věku.

Mýtus: Důslednost je alfou a omegou výchovy hned od porodu

Proto dítěti v ničem neustupujte a od samého začátku zaveďte jasná pravidla a řád!
Skutečnost: Nechceme vám brát iluze. V některých ohledech je řád a pravidelnost určitě na místě. Dětem dělá dobře, když mají své rituály spojené například s jídlem, hraním či ukládáním ke spánku. Důslednost by ale v prvním roce dítěte neměla zasahovat do jeho emocí – miminka nikdy nemají dost lásky a mazlení! Teprve po prvním roce začínáme hlídat, aby dítě nejevilo manipulační sklony, a zahajujeme výchovu v pravém slova smyslu, k níž patří právě i důslednost.

Mýtus: V prvním roce byste se od dítěte neměla ani hnout

Zato po prvních narozeninách přichází čas pro první dovolenou bez dítěte – aspoň na víkend! Aby si vyčerpaní rodiče konečně odpočali.
Skutečnost: Především je třeba usilovat o to, abyste ani během prvního roku se nedostali na samé dno svých sil. Myslete na odpočinek průběžně a pokud možno denně si dopřejte chvilku sportování (stačí doma na koberci) nebo jinou relaxaci (odpolední kávu, když miminko spí – nádobí počká…). Najděte si také spolehlivou chůvu, nejlépe někoho z blízkých příbuzných, a občas si jako rodiče dopřejte procházku nebo kino, abyste nezanedbávali ani svůj vztah. Zároveň platí, že ani po prvních narozeninách není vhodné opouštět miminko na příliš dlouho – přinejmenším matky bývají hormonálně ještě hodně propojeny s dítětem, a když je déle nevidí, nejsou ve své kůži, takže si delší pobyt mimo domov stejně neužijí.