Antibiotická rezistence? Ano, je zde nebezpečí

Závažným fenoménem posledních desetiletí je tzv. antibiotická rezistence, neboli stále větší odolnost bakterií na účinky antibiotik. Na vině je nesprávné nebo nadměrné užívání antibiotik. Proto u nás startuje projekt „Prevence antibiotické rezistence“, jehož cílem je šířit této problematice osvětu.

Navzdory tomu, že odolnost bakterií vůči antibiotikům představuje pro veřejné zdraví hlavní globální hrozbu, stále značná část společnosti se s tímto pojmem ještě nesetkala. To demonstrují také výsledky průzkumu agentury Engage Hill a REMMARK z července 2021 na vzorku 2000 respondentů reprezentativní populace České republiky 16-65 let. Prozrazuje, že o pojmu „antibiotická rezistence“ u nás neslyšela ani polovina dotazovaných (43,5 %). V cílové skupině vysokoškoláků znají antibiotickou rezistenci 2 ze 3 (64,6 %).
„Průzkum jedině potvrzuje, jak je šíření osvěty náramně důležité. Lidé obecně často chybují z nevědomosti. Pokud konkrétně v našem případně netuší, že nějaká antibiotická rezistence vůbec existuje, pak nás nemůže překvapit, že nezachází s antibiotiky zodpovědně,“ upozorňuje doc. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D., vedoucí Národní referenční laboratoře pro antibiotika.

Nový projekt se pokusí šířit osvětu o antibiotické rezistenci mezi Čechy
Ukazuje se, že stále ještě můžeme mít nepříznivou situaci relativně pod kontrolou. Výsledky osvětových kampaní totiž jednoznačně vypovídají, že mají smysl. V letech 2000-2007 probíhala jedna z nich ve Francii a během ní se skutečně radikálně snížil počet předepisovaných antibiotik o desítky procent.
V současné době u nás startuje projekt „Prevence antibiotické rezistence“, jehož realizátorem je Státní zdravotní ústav, ale na naléhavost problému antibiotické rezistence poukazují i dvě světové iniciativy. Objasňovat lidem principy správného zacházení s antibiotiky se i letos pokusí program Evropského antibiotického dne (EAAD) i Světového antibiotického týdne (WAAW). Nadbytečné a nesprávné užívání antibiotik ke vzniku a šíření rezistence jednoznačně přispívá. Proto bakterie na antibiotika přestávají reagovat, a tím se značně komplikuje léčba infekcí. Jedná se tedy o téma, které je třeba neustále připomínat, aby si lidé uvědomili, že stále ještě mají tuto situaci ve svých rukách.

Šířme povědomí, zastavme rezistenci
Světový antibiotický týden (WAAW), jenž začíná současně s Evropským antibiotickým dnem (18.11.) a končí 24.11., zaštiťují hned tři organizace – Světová zdravotnická organizace (WHO), Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) a Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE). Tématem letošní iniciativy je „Šiřme povědomí, zastavme rezistenci“. Zastřešujícím sloganem není nic jiného než „Antibiotika – zacházejme s nimi opatrně“.
Kampaň WAAW 2021 vyzývá zúčastněné včetně zákonodárců, poskytovatelů zdravotní péče a širokou veřejnost, aby se sami pokusili šířit povědomí o tom, co se pod pojmem antibiotická rezistence skrývá. K zastavení tohoto negativního trendu může dopomoci naprosto každý. Je třeba jenom komunikovat s okolím a sdílet s ním třeba svůj příběh.

Podpoříte boj proti antibiotické rezistenci modrou barvou?
V rámci Světového antibiotického týdne proběhne „barevná“ kampaň nazvaná „Go blue“, čímž se téma více vizuálně zviditelní. Světle modrá barva symbolizuje naději a také představuje spolupráci různých odvětví pro řešení této celosvětové zdravotní hrozby. Zapojit se můžete i vy tím, když během 18.11. – 24.11. kamkoliv vnesete modrou barvu ať už fyzicky, nebo do online prostředí.