Na pražských Vinohradech se otevírá nová česko-britská základní škola

Přijďte si školu prohlédnout se svými dětmi i vy, ve dnech 25. a 27. dubna škola pořádá zápis do 1. třídy. Inspirativní dvojjazyčné prostředí, vedené rodilými mluvčími, rozvíjí individuální nadání všech žáků.

Učení ve více jazycích otevírá dětem nové obzory a přináší nové možnosti pro jejich všestranný rozvoj. Sehraná dvojice pedagožek – matka a dcera, které školy Tip Toes vedou, si před časem uvědomila, že pro mimopražské děti je velmi obtížné takto stimulující vzdělání zajistit. Rozhodly se tedy založit vlastní instituci, která takové možnosti nabízí. Vybudovaly systém škol – Tip Toes Schools postaveným na přátelském a individuálním přístupu, který žákům pomáhá nalézt, v čem vynikají a rozvíjet jejich talenty.

První škola Tip Toes byla založena v roce 2009 ve Staré Boleslavi. Majitelky v současnosti provozují mateřskou a základní školu ve Středočeském kraji a mateřskou školu v Praze na Vinohradech. Denně je navštěvuje celkem 250 dětí ve věku od 2 do 15 let. Letos v září otevře Tip Toes další základní školu, tentokrát přímo v Praze, v těsném sousedství s již existující mateřskou školou. Nejdříve bude nabízet třídu pro 1. ročník, v dalších letech se postupně otevřou třídy pro 2. až 5. ročník. Nová základní škola na Vinohradech v Říčanské ulici se tak připojí k ostatním Tip Toes školám nabízejícím jedinečnou kombinaci českých a britských vzdělávacích programů.

Výuku v angličtině i v češtině vedou kvalifikovaní rodilí mluvčí, kterým se podařilo v průběhu let sladit dvojjazyčnou výuku tak, aby děti zvládaly kombinovaný obsah těchto dvou kurikul bez obtíží. Tím, že jsou děti od útlého věku aktivně podporovány v tom, aby mluvily, psaly a rozuměly více jazykům, se jim otevírají zcela nové možnosti pro další život.

V současnosti je ve světě 60 až 75 % dvojjazyčné nebo dokonce vícejazyčné populace a Česká republika se tomuto trendu postupně přibližuje. V České republice již existují školy s rozšířenou výukou angličtiny. Tip Toes, kterou založily a vedou matka s dcerou, si však zakládá na rodinné a přátelské atmosféře, kde potřeby dětí jsou vždy na prvním místě. Díky rodinnému prostředí škola zároveň umožňuje osobní přístup ke každému žákovi.

„Vidět děti rozvíjet se a osobnostně růst ve více jazycích je něco opravdu úžasného,“ říká Jarmila Baker, jedna ze zakladatelek školy Tip Toes. „A jak se dovednosti dětí pracovat v češtině a angličtině den ode dne zlepšují, zvyšují se tím i jejich vzdělávací a pracovní vyhlídky do budoucna. Děti se zároveň vzájemně kulturně a společensky obohacují. Těšíme se, že tuto zkušenost budeme moci předávat také dětem a rodičům přímo v Praze.“

Chcete se zúčastnit zápisu ve dnech 25. a 27. dubna nebo máte zájem o individuální návštěvu ZŠ Vinohrady? Navštivte webové stránky: www.tiptoes.cz nebo pošlete email na: info@tiptoes.cz.