Druhý rok: Období velkých změn

V prvním roce se toho z hlediska změn v životě malého dítěte určitě přihodí víc, ale až v druhém roce dochází k utváření samostatné lidské bytůstky. Dítě začíná chápat sebe a také to, že kolem něj je mnoho lidí, jejichž přání, úmysly a pocity se od jeho mohou lišit.

V anglicky mluvících zemích je pro toto období zažité pojmenování „the terrible twos“. Ano, je to taková malá revoluce…
Sotva se dítě postaví na nožky, začíná dobývat svět. Mottem druhého roku života by mohla být autonomie. Dítě o druhých narozeninách chodí, běhá, mluví a objevuje kouzlo samostatnosti a vlastní vůle. Je to fascinující – a pro rodiče rozhodně náročné!

Tělo a duše
Motorický vývoj dítěte nadále pokračuje a nadále platí, co ostatně od narození neustále, že motorický vývoj jde ruku v ruce s psychickým a rozumovým vývojem. Nikdy nejde jen o pouhý tělesný vývin.
O chůzi pediatři hovoří, když dítě samostatně udělá alespoň tři krůčky. Z vývojového hlediska na to má čas do osmnáctého měsíce života. Většina batolat ovšem začíná chodit mnohem dříve.
Hned jak se dítě postaví na nohy, začíná se měnit i tvar jeho těla, které se čím dál více vytahuje. I když se celkový růst oproti prvnímu roku výrazně zpomaluje, dítě mění svou výšku až o deset centimetrů a váhu asi o dva kilogramy. Nejvýrazněji se mění nohy – rovněž se prodlužují a získávají „normální“ proporce.
Jakmile batole nabude určité jistoty a přestane zakopávat, lákají ho i vyvýšená místa. Hodně přitažlivé jsou například schody anebo skluzavka na hřišti. Zatím to jde po schodech spíše jen směrem nahoru. A lákavé je také všechno, co je na stole. Je to období, kdy se vaše malé staví s oblibou na špičky.

Procházka? To je opravdu zkouška trpělivosti
Stačí pár metrů na celé odpoledne. Někdy je to pod heslem tři kroky vpřed a dva kroky vzad. A samozřejmě batole s oblibou běhá, jak mu nohy stačí. Malý fígl: vezměte s sebou míč, můžete tak určit směr. Pravda, u silnice je to zakázáno!

Boule sem, boule tam
V tomto věku se s pády zkrátka musí počítat, zvláště pokud má dítě hlavičku větších rozměrů a ona ho často někam převáží. Během prvního roku života se objem hlavičky zvětšuje až o deset cm a během druhého roku o další tři. U batolat si ale můžeme všimnout i silně vyvinutého pud sebezáchovy. Když např. vlezou pod stolek nebo pod pohovku, zpravidla se nenapřímí dřív, než jsou z nízkého prostoru zase pryč, a to bez toho, že by očima kontrolovala výšku překážky nad sebou. Také prostorové vnímání je již vyvinuto. Jen se na technice pohybu ještě musí pracovat, takže rodiče musí být v myšlenkách skutečně o pár kroků vpřed. Proto je nutné ostré rohy v bytě vybavit ochrannými kryty, což je rozhodně vhodnější než neustálé ústní napomínání. Dbejte na to, aby dítě nevyrůstalo v atmosféře neustálých obav a zákazů. Nervózní rodiče by se měli držet trochu zpátky, aby nerušili malého průzkumníka.

První účes
Ačkoliv holohlavost miminkům na kráse neubírá, většina rodičů se na vlásky těší. Pleš na zadní části hlavy způsobená častým ležením mizí zhruba po prvním půlroce. Pokud se dítě vlasaté už nenarodí, můžeme si na první česání docela počkat. Je třeba počítat s tím, že barva vlasů v tomto vývojovém období vůbec nemusí odpovídat barvě v pozdějších letech.

Stále šikovnější
Ručičky batolete jsou stále šikovnější. Souvisí to se zlepšením koordinace očí a rukou, což vede ke zručnějšímu zacházení s nejrůznějšími předměty, třeba i malým knoflíčkem. Prozatím bývají obě ruce obdobně šikovné, pozvolna ale dítě začíná preferovat ruku dominantní. Naprosto převratným zážitkem je pro dítě první setkání s tužkou nebo s pastelkami, když zjistí, že po sobě na papíře zanechává stopu! Rodiče mohou jeho zájem ještě zvýšit, když mu sami něco namalují nebo na chvíli vedou ruku.
Rozvoj pohybových schopností úzce souvisí s rozvojem inteligence. Pohybové zkušenosti tvoří její první stupeň. Stojí za zmínku, že pohybově šikovné děti mají blíže k získání sociálních dovedností i sebevědomí. Přitom nezanedbatelné je i to, že pohyblivé dítě vykazuje větší šikovnost i v náročnějších situacích.

Holčička či kluk? Už je to jasné!
U miminek někdy pomáhá růžové či modré oblečení. Od druhého roku už je ale pohlaví dítěte obvykle na první pohled patrné, a to bez ohledu na to, zda je batole ještě bez vlasů, a to nemluvě o oblečení. Například v jednom zahraničním pokusu již tří až pětileté děti správně identifikovaly na fotce pohlaví dvouletých dětí.