Předškolákům dopřejte tablet hodinu denně, dětem do dvou let najděte lepší zábavu!

Světová zdravotnická organizace WHO vydala nová doporučení ohledně aktivit vhodných pro malé děti. Podle jejích zjištění tráví dnešní děti příliš mnoho času sledováním multimediálních zařízení, a to na úkor kvalitního pohybu a spánku.

Už v nejútlejším věku si děti vytvářejí návyky, které formují jejich chování v následujících letech. Proto je důležité, jakým příkladem jim v této době budeme a jaké mantinely jim nastavíme. „Podle zjištění WHO tráví dnešní děti příliš mnoho času sledováním multimediálních zařízení, a to již od nejútlejšího věku. V průměru stráví u obrazovek asi 2,2 hodiny denně, a to na úkor pohybu a spánku. Přitom podle doporučení WHO děti do dvou let před obrazovku vůbec nepatří, zato by měly mít aspoň 180 minut aktivního pohybu denně. Později jim samozřejmě můžeme sledování pohádek dopřát, ale vždy na rozumnou dobu. Například děti ve věku tří čtyř let by měly strávit před obrazovkou maximálně hodinu denně,“ cituje doporučení Světové zdravotnické organizace Jana Havrdová, prezidentka České komory fitness a prezidentka FISAF.cz, s tím, že den má pouze 24 hodin, a pokud dítě stráví před obrazovkou tři hodiny, znamená to, že tento čas chybí někde jinde. Zasahuje tak do aktivit, které pediatři a psychologové označují za klíčové, a to je pohyb a kvalitní spánek.

Vraťme dětem jejich čas na hraní
Z vysedávání u obrazovek se postupně stala zábava, a často i návyk, které vytlačily ostatní zájmy, přirozené pro dětský věk, především běhání a hraní si venku, jízdu na kole atd.
Sezení nahradilo pohyb a následky vidíme všude kolem sebe. Dnešní děti mají ze stálého hrbení u obrazovek horší držení těla, nejsou tak mrštné, jako byli v mládí jejich rodiče, a také tloustnou. Asi 20 % českých dětí trpí nadváhou, z toho je dokonce 10 % obézních, a to je alarmující. Proto lze jen uvítat výzvu WHO, která zní: Vraťme dětem jejich čas na hraní. Přičemž „hraním“ rozhodně není míněno hraní her na tabletu, ale vzkaz všem dospělým, aby pomohli dětem žít aktivně, a omezili dobu, kterou stráví u obrazovek. „Zároveň by rodiče měli dohlédnout na to, aby děti měly dostatek kvalitního spánku. Podle doporučení Světové zdravotnické organizace by například děti do dvou let měly spát v průměru 11-14 hodin včetně spánku během dne, tří a čtyřleté děti 10-13 hodin, přičemž je opět míněn i spánek během dne,“ uzavírá Jana Havrdová.

Děti startují do aktivnějšího života
Mít rodiče, kteří jsou zvyklí sportovat a učí to i své děti, je výhra. Ale spousta dětí tohle štěstí nemá, anebo není zvyklá se pravidelně hýbat z různých důvodů – dosud neměly příležitost, stydí se, protože nejsou tak pohybově nadané jako jejich vrstevníci, nebo pocházejí z rodin, kde není peněz nazbyt na sportovní kroužky, případně bojují s nějakým handicapem.
Skvělou příležitostí pro všechny děti bez rozdílu je proto celonárodní projekt Děti na startu, který běží už od roku 2014, a do něhož se zapojuje stále více subjektů po celé republice. Právě nyní začátkem školního roku nově startuje v mnoha školách, školkách družinách i zájmových kroužcích.